درباره ما

درباره نویان سنتر

سازمان جهانی بهداشت، سلامت را به معنای رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، ونه تنها بیمار نبودن تعریف کرده است. با این تعریف مشخص می گردد که سلامت تعیین کننده های متعددیدارد و تنها مشکلات بعد فیزیکی سلامت که سالها به آن توجه می شد منجر به بیماری نمی شود. بسیاری از عوامل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی وضعیت سلامت راتحت تأثیر قرار می دهند. زنان از یک طرف در معرض خطر بسیاری از بیماری های شایع و عوامل خطر مانند مردان می باشند و از طرفی نسبت به مردان به دلایل فیزیولوژیک همانند دوران بارداری،شیردهی و نیز یائسگی شانس بیشتری برای ابتلا به بیماریها و ناتوانیها دارند.
لذا رویکردی مبتنی بر شواهد جهت مدیریت مسائل مرتبط با بهداشت باروری، سلامت سالمندی بانوان و کنترلبیماریهای قابل انتقال در آنها احساس می شود. برخی از بیماری های به سبب اختلافات بیولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و.. در زنان شایع تر بوده (مانند دیابت، چاقی، افسردگی و..) وبرخی از عوامل خطر نیز اثرات متفاوت بر زنان دارند. از طرفی به دلیل برخی تبعیض های اجتماعی یا اقتصادی زنان در معرض خطر ابتلای به برخی بیماری ها و آسیبها به شکل متفاوت از مردانمی باشند. موارد اقدام به خودکشی در زنان چندین برابر مردان است و زنان بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار دارند. بنابراین، لزوم هسته ی تحقیقات متمرکز بر روی زنان برای تعیین عواملطر، بروز و شیوع بیماریها و آسیبها و نیز بررسی اثربخشی مداخلات مناسب بعد از شناسایی آنها در جهت برنامه ریزی و کنترل بیماری و افزایش سلامت زنان مورد نیاز است.

طرح سوالات و مشکلات

مشاوره آنلاین

اهداف نویان سنتر

مرکز سلامت بانوان

  • هدف اول نویان سنتر
  • هدف دوم نویان سنتر
  • هدف سوم نویان سنتر
  • هدف چهارم نویان سنتر
  • هدف پنجم نویان سنتر
  • هدف ششم نویان سنتر
  • هدف هفتم نویان سنتر

خدمات نویان سنتر

خدمات ارائه شده در نویان سنتر، مرکز سلامت بانوان به شرح زیر می باشد.

سایر خدمات

مدارک و گواهینامه ها

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image